Nhật Bản là một quần đảo với hơn 6.852 hòn đảo, trong đó có bốn hòn đảo: Hokkaido, Honshu, Shikoku và Kyushu (từ Bắc vào Nam) chiếm 97% tổng diện tích. Đây là quần đảo có số lượng hòn đảo nhỏ vô cùng nhiều , chính vì vậy